2013 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis

Kiek mumyse yra Sibiro? IV dalis

Toliau su Egle Gudonyte keliaujame po Sibirą, kita stotelė – Barnaulo miestas. Ankstesnes dalis rasite čia: pirma, antra, trečia.

Barnaulas – didžiulis miestas prie Obės upės. Į Obę suteka kalnų Altajaus vandenys.

Holivudas

Barnaulas šiandien

Globalizacija


Barnaule gyvena nemažai lietuvių, buvusių tremtinių, sukūrusių mišrias šeimas. Bet... Gyvena ir Jelena Skuolienė (Elenytė...). Ji ne lietuvė. Jos amžinatilsis vyras Gintaras buvo lietuvis. Vaikai lietuviai. Betgi ne, gal ji visgi lietuvė. Tik paklausykit: ji kepa juodą lietuvišką duoną su kmynais. Su vyru svajojo susimeistrauti įrenginį šakočiui kepti. Kepa kibinus ir žino viską apie Trakus ir karaimus. Puikiai išmano Lietuvos istoriją. Kalba lietuviškai. Jos telefono skambutis groja kanklėmis. Ji glaudžia prie krūtinės gautą suvenyrą – gintaro širdelę ir apsipila ašaromis. Sako, niekada su juo nesiskirsianti. Sako nemirsianti, kol vaikams neparodysianti Lietuvos. Kai aukšta šviesiaplaukė ir mėlynakė moteris su vyru Gintaru ateidavo į šventes, apsirėdę lietuvių tautiniais rūbais, visi sakydavo Jelenai: Na, tu tai tikrai lietuvė – matosi iškart. O vyras turbūt kazachas?“ Taip, ji lietuvė, nepasiginčysi.

Danutė rodo išsaugotą vaikino jai parašytą eilėraštį, atneštą tiesiai į traukinį, kai Danutę antrą kartą (būta ir taip!) trėmė į Sibirą. 

Eugenija diktuoja kedrovkos“ (kedrų užpiltinės) receptą.

Lietuviai stropiai dalijasi mano atvežtus kmynus, lyg kokias aukso kruopeles. Kažkodėl Barnaule kmynų nenusipirksi. Man, tau, man, tau. Ei ei! Ar tik tu ne tris pasiėmei?“


Po to dalijasi mūsų atvežtą šakotį. Po vieną ragiuką.

Su Barnaulo lietuviais 2012 m.

Su Barnaulo lietuviais 2013 m.

Su Elena Skuoliene

A.Gudonienė Barnaule sutiko klasės draugę Mašą

2013-aisiais Eleonoros nebesutikome

Paskui kimbam į gausias barnauliškių vaišes, traukiam lietuviškas dainas, pritariant lapteviečio Vytauto balalaikai. Irina ir Vytautas gauna po knygą „Karta nuo Sibiro“. Dalinsis su kitais.

Kažkas paklausia, ar mes su šiais žmonėmis giminės. Žinoma. Juk matomės antrąkart. Ir ne šiaip kur – Sibire. Tad aišku, kad giminės.Laptevietis Vytautas dainuoja lietuviškas dainas, pritardamas balalaika

Mes giedojome. O jūs?

****
Visos kelionės dalys: IIIIIIIVVVI

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą