2013 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

Rašyk.lt: „Panelės ir našlės. I dalis“

Rašyk.lt svetainėje publikuota knygos „Panelės ir našlės. I dalis“ recenzija. Originalų tekstą rasite čia.


*********************************************************************
Šeimyninė saga „Panelės ir našlės“ – netradicinis kūrinys, jau vien tuo, kad pirmiausiai gimė kaip serialas ir vaidybinis filmas. Tik vėliau scenarijaus autorė Maria Nurowska nusprendė darbo metu kilusias idėjas paversti romanu. Trys sagos tomai – tai pasakojimas, apimantis virš šimto metų. Tai istorija, matoma moterų – dažniausiai būtent panelių ir našlių – akimis.

2013 m. birželio 25 d., antradienis

Ką tu skaitysi šią vasarą? Lietuvių autorės romanas „Katė, kurios reikėjo“

Ieškantiems, kuo papildyti vasaros skaitinių sąrašą, pristatome leidyklos „Jovaro tiltai“ naujieną – Sandros Bernotaitės romaną „Katė, kurios reikėjo“.


Po motinos – valdingos, gniuždančios asmenybės – mirties pagrindinė veikėja, bibliotekininkė Virga neiškart sugeba suimti save į rankas, tapti atsakinga už savo gyvenimą. Šiame romane perteikiamas nelengvas jaunos moters vidinis virsmas.

2013 m. birželio 21 d., penktadienis

Ką tu skaitysi šią vasarą? Karta nuo Sibiro (romano ištrauka)

Praėjus daugiau nei septyniems dešimtmečiams nuo trėmimų į Sibirą pradžios, tragiškų Lietuvos istorijos įvykių atminimas vis dar gyvas ne tik Gedulo ir vilties dieną, birželio 14-ąją. Sibiro tema iš istorinių veikalų perkeliama ir į grožinę literatūrą. Eglės Gudonytės dokumentiniame romane „Karta nuo Sibiro“ jaudinanti istorija pasakojama pirmu asmeniu, tačiau pasakotojų yra net trys – trijų kartų moterys: autorės močiutė ir mama, kurios 1941-ųjų birželį buvo ištremtos į Sibirą, bei pati autorė.
Dalinamės knygos ištrauka:

Šią akimirką sėdžiu tarpmiestiniame traukiny. Tai ekspresas. Ar žodį express reikėtų versti „išspauda“? Nežinau. Bet ašarą jis iš manęs spaudžia.
Talak-talak-talak-talak. Cyyyyyyyyyyyyyypt.

2013 m. birželio 18 d., antradienis

Psichika.eu: „KORA. Apie ligonius, ligas ir medicinos sielos paieškas“

Internetinėje svetainėje psichika.eu „KORA. Apie ligonius, ligas ir medicinos sielos paieškas“ publikuota knygos recenzija. Originalų tekstą rasite čia.


**********************************************************************
Dar Herakleitui siela buvo sunki mįslė. Jis nuolat žvalgėsi jos savyje, kaip gyvos būtybės pagrindo, kaip jos esmės.
Pasak senovės graikų, sielą mažos mergaitės pavidalu galima išvysti akies vyzdyje. Ir iš kur jie taip taikliai galėjo žinoti, kad vyzdys, graikiškai kora arba mergaitė, yra vienintelis langas, atveriantis vaizdą tiesiai į smegenis?

2013 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

„Garso gėlės“: „Pink Floyd“ Tarybų Sąjungoje

Luko Devitos knygoje „Garso gėlės: hipiškos muzikos ir laisvų meno studijų kaleidoskopas  bandoma pažvelgti į roko muzikos reikšmę ir atspindžius kitose kultūros ir visuomeninėse srityse. Hipių judėjimas, roko muzika siejami su laisve. O kaip šitos idėjos aštuntajame dešimtmetyje sklido Lietuvoje, kuri tuo metu priklausė Tarybų Sąjungai?

Paskaitykim ir paklausykim:

Bręstant su „Pink Floyd“ buvusioje Tarybų Sąjungoje
(ištrauka: 207209 psl.)

Gyvenant Tarybų šalyje, nepaisant sunkumų, galima buvo išmokti dviejų dalykų: skaityti tarp eilučių ir klausyti įtempus ausis. Dažnas jautėsi vis ko nors stokojantis… Nepritekliai, pasirodo, skatino smalsumą.

2013 m. birželio 10 d., pirmadienis

Šiaurės Atėnai: Pasimatymu impregnuotas sumi-e

Dalinamės kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ internetinėje svetainėje publikuota knygos „Paprastasis sumi-e menas. Japonų tapyba tušu“ recenzija. Originalų tekstą rasite čia.


*********************************************************************
Oi, ne­muš­kit mu­sės!
Ran­ke­lės jai dre­ba…
Ko­je­lės dre­ba…

Ko­ba­y­as­hi Is­sa
(Ver­tė Do­nal­das Ka­jo­kas)

Pa­na­šiai man ir ko­je­lės, ir ran­ke­lės bei­gi ki­tos vi­so­kios ko­kios ga­lū­nė­lės tir­tė­jo ran­ko­se lai­kant švie­žiai iš­kep­tą lei­dyk­los „Min­tis“ kny­gą „Pa­pras­ta­sis su­mi-e me­nas“. Jo­je tą­kart kaip tik ir at­si­ver­čiau ci­tuo­tą­jį hai­ku per­liu­ką. Kuo ši kny­ga ma­ne pa­trau­kė? Vei­kiau­siai čia neap­si­ei­ta be ko­le­gos Sno­biz­mo ir kai­my­no Va­ta­fa­ko, ku­ris švel­niai ran­ka pa­lie­tė ma­no glež­ną pe­tu­ką, kny­go­je iš se­ri­jos „Kur­ki­me kar­tu“, gar­sė­jan­čios net ke­liais lei­di­niais apie de­ku­pa­žą ir pa­na­šio­mis sma­gy­bė­mis, iš­vy­dus DJ ger­bia­mo po­eto Do­nal­do Ka­jo­ko var­dą.

2013 m. birželio 5 d., trečiadienis

Vasariški pasivaikščiojimais su A. H. Kirkoru

Kai už lango vasariškas oras, ne paslaptis, kad norisi kuo daugiau laiko praleisti lauke. Jei nėra kada ištrūkti iš miesto ar staiga neturit idėjų, kur paklaidžioti Vilniuje, dalinamės pasivaikščiojimo maršrutu iš A. H. Kirkoro knygos „Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes“ - pasižvalgykite, kaip pasikeitė Vilnius nuo XIX a. iki šių dienų.

5 PASIVAIKŠČIOJIMAS

Užupio gatvė. Savičiaus gatvė. Savičiaus ligoninė.
Riomerių namai. Augustijonų bažnyčia.
Dvasinės akademijos pastatas. Valickio namai. Bokšto gatvė. Subačiaus gatvė. Kūdikėlio Jėzaus prieglauda.
Misionierių bažnyčia. Vizitiečių vienuolynas.
Jėzaus Širdies bažnyčia. Korvelio parkas. Rojus.